Quote

Hidayah Iblis

Aku adalah iblis yang meluruskan malaikat sepertimu dari kesesatan dogma jahiliah.

Bayu Angora