Quote

Pabrik Brainwash

Hollywood adalah pabrik brainwash supaya dunia mudah terbuai oleh setiap bullshit yang dijejalkan oleh Amrik.

Bayu Angora